X
تاریخ انتشار: شنبه 17 آذر 1397
✔️نشست مشترک سازمان بورس و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص نحوه‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس برگزار شد

  ✔️نشست مشترک سازمان بورس و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص نحوه‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس برگزار شد

امتیاز: Article Rating

 

_____________

🔸نشست جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران با جمعی از اعضای هیأت مدیره و کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس به‌منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث جاری جامعه و حرفه برگزار شد.

🔸 در این نشست  شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و خسرو پورمعمار رئیس کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی این سازمان و رحمت‌اله صادقیان (رئیس شورای‌عالی) و سیدمحمد علوی (دبیرکل جامعه) حضور داشتند

🔸در ابتدای جلسه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر همکاران ایشان بر دغدغه‌های این سازمان در زمینه‌ی حفظ منافع عمومی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی ناشران اوراق بهادار تأکید کردند.

🔸 رئیس شورای‌عالی و دبیرکل جامعه نیز در خصوص مسئولیت «پذیرش» کمیته به مواردی مانند مشکلات نحوه‌ی پذیرش مؤسسات، شرایط مصاحبه، و برخی مسایل دیگر اشاره داشت. همچنین در خصوص نحوه‌ی نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد ضمن اشاره به برخوردهای سلیقه‌ای، بر فقدان مدل قابل‌قبول برای نظارت تأکید و هچنین به نبود امکان استیناف در خصوص آرای کمیته اشاره کردند و در همین چارچوب، برخی دیدگاه‌های حسابداران رسمی در خصوص عملکرد کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی برشمرده شد.

🔸پس از بررسی موضوعات موردبحث مقرر شد مدل قابل قبول در خصوص نحوه‌ی نظارت بر حسابرسان معتمد بورس در دستورکار کمیته قرار گرفته همچنین اصلاح دستورالعمل و موارد طرح شده در جلسه‌ی حاضر توسط کمیته بررسی شود.

🔸گفتنی است این نشست در تاریخ چهارشنبه چهاردهم آذرماه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ✔️نشست مشترک سازمان بورس و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص نحوه‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس برگزار شد
  • ✔️نشست مشترک سازمان بورس و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در خصوص نحوه‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس برگزار شد
ثبت امتیاز