طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 آذر 1397

  همایش روز حسابداران و بخش عمومی

امتیاز: Article Rating

 محورهای  همایش:

 کارکردهای مدیریت مالی در بخش عمومی 

سامانه های حسابداری بخش عمومی 

حسابداری بخش عمومی و تحولات استاندارد ها

مدیریت نوین بخش عمومی و تاثیر تحولات آن بر حسابداری بخش عمومی 

تامین مالی در بخش عمومی 

نمونه های موفق در حسابداری بخش عمومی 

محل برگزاری :تهران میدان شیخ بهایی ،دانشگاه الزهرا (س)،مرکز همایش های بین اللملی دانشگاه الزهرا 

زمان برگزاری 15آذر 1397 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز