X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 آبان 1397

  تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اجرای حسابرسی بیمه ای (بازرس دفاتر قانونی)

امتیاز: Article Rating

 

پیرو تفاهم انجام شده با سازمان تأمین اجتماعی از موسساتی که تمایل به اجرای حسابرسی بیمه ای (بازرس دفاتر قانونی) دارند، تقاضا می شود حداکثر ظرف یک هفته نسبت به معرفی کتبی نماینده خود جهت شرکت در جلسه توجیهی که به همین منظور برگزار خواهد شد اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز