X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397

  امکان تأیید تسویه حساب مالی قراردادهای منعقده موسسات حسابرسی در سامانه سحر

امتیاز: Article Rating

با سلام و احترام؛

در راستای اجرای بند 4 مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص "راهکارهای حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی" امکان تأیید تسویه حساب مالی قراردادهای منعقده موسسات حسابرسی در سامانه سحر ایجاد گردیده و در صورت تأیید تسویه حساب امکان رویت گزارشها در سامانه پردیس وجود خواهد داشت و راهنمای آن پیوست          می باشد. با توجه به امکان ایجاد شده، خواهشمند است از رعایت مفاد تبصره 1 و 4 ماده 27 اساسنامه جامعه توسط اعضاء محترم اطمینان حاصل شود و دستور فرمایید از عدم بارگذاری گزارشهای حسابرسی در سامانه سحر به دلیل عدم تسویه مالی قراردادها، جداً خودداری گردد.


فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز