طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 06 شهریور 1397

  IPSAS 41 به‌منظور بهبود گزارشگری ابزارهای مالی منتشر شد

امتیاز: Article Rating

هیأت بین‌المللی استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS)  استاندارد IPSAS 41 را با عنوان ابزارهای مالی منتشر کرد.

IPSAS 41 ، مربوط بودن اطلاعات مربوط به داراییهای مالی و بدهیهای مالی را به مقدار زیادی بهبود می‌بخشد. این استاندارد، جایگزین IPSAS 29 با عنوان ”ابزارهای مالی؛ شناسایی و اندازه‌گیریخواهد شد که با دربر گرفتن موارد زیر، الزامات آن استاندارد را بهبود می‌بخشد:

   طبقه‌بندی ساده شده و الزامات اندازه‌گیری ساده شده برای داراییهای مالی؛

     یک مدل آینده‌نگر برای زیان وارده به داراییها؛ و

    یک مدل حسابداری پوششی.

برای دریافت متن IPSAS41 کلیک کنید 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز