X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 06 شهریور 1397
دکتر عباس هشی/ تورم پیش بینی پذیر نیست

  دکتر عباس هشی/ تورم پیش بینی پذیر نیست

امتیاز: Article Rating

نويسنده: دکتر عباس هشي
تورم پيش بيني پذير نيست- روزنامه اعتماد مورخ چهارم شهریور ماه 1397

اين كه برخي از كارشناسان يا اقتصاددانان با توجه به آمار موجود اين گونه پيش بيني كنند كه در آينده تورم شوك گونه اي را پشت سر خواهيم گذاشت كمي با علم اقتصاد تناقض دارد چرا كه علماي اقتصادي ما مثل علماي ديني اختلاف نظرهاي زيادي با يكديگر دارند. ديدگاه هاي آنها متفاوت است پس در جاهايي كه در مورد تورم، رشد اقتصادي، معيشت اقتصادي مردم، حفظ ارزش پول ملي صحبت مي كنند به دليل اينكه مباني فكري آنها بر اساس مكاتيب و نظرات مختلف است پس اينكه نتايج اعلامي آنها با هم متفاوت باشد يك امر اجتناب ناپذير است. اينكه تورم چند درصد است، يك ديدگاه علمي دارد و به سبدي بازمي گردد كه اقلام مختلف درآن قرار مي گيرد و بخش ديگر هم به مردمي بازمي گردد كه اين تورم را با پوست، گوشت و استخوان خود درك مي كنند.اين كه تورم چقدر است از نظر عدد مهم نيست چرا كه در ٦ ماه گذشته با توجه به تغييراتي كه در قدرت خريد مردم روي داده است ميزان تورم به خوبي در زندگي مردم به رخ كشيده شده و سفره مردم كوچك تر از قبل شده است. به اين جهت شايد براي مردم چند درصد بودن تورم ديگر نكته مهمي نباشد: اين يك واقعيت است كه در طي سال هاي گذشته از فقدان برنامه مدون اقتصادي رنج برده ايم و تمام روساي بانك مركزي نتوانسته اند ارزش پول ملي را حفظ كنند و حتي بهترين رييس بانك مركزي تنها توانست از سقوط ارزش پول ملي جلوگيري كند. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران تك محصولي است و با وجود اينكه احكام حكومتي و قانوني حكم مي كنند كه از اقتصاد نفتي فاصله بگيريم اما هنوز هم اقتصادمان به نفت وابسته است. 
    از سوي ديگر در كشور و اقتصادمان از معضل عدم جايگيري افراد متخصص در جايگاه هاي خاص رنج مي بريم و ... 
    افراد تخصص لازم را براي تصدي پست هايي كه در اختيار دارند، ندارند و اين امر موجب مي شود تا تصميم گيري هاي اتخاذ شده ضمانت اجرايي و موفقيت زيادي نداشته باشد. متاسفانه اين روال خاص دولت نيست و در ساير قوا نيز اين رويه را شاهد هستيم شرايطي كه باعث شده تا وزرا قدرت لازم براي اجرايي شدن فرمان شان را نداشته باشند و در عين حال استيضاح كه روزي از سوي نماينده هاي مجلس به عنوان يك عامل بازدارنده معرفي مي شد ديگر حناي سابق را نداشته باشد. 
    در چنين شرايطي پيش بيني ها از روزهاي آينده اقتصاد درست نخواهد بود چراكه آنچه لازمه تحقق پيش بيني است، پياده نمي شود. براي مثال براي پيش بيني صحيح از بازار اقتصادي بايد حسابرسي ها به صورت دقيق انجام شود و شاهد فساد در اقتصاد نباشيم و تا زماني كه شفافيت در اقتصاد وجود ندارد و از سوي قوا مفاسد اقتصادي معرفي نمي شوند يا برخورد مناسبي با آنها نمي شود، نمي توان توقع داشته باشيم كه پيش بيني ها صحيح باشند.براي مثال در زماني كه ناآرامي هاي دي ماه و سقوط چندبرابري پول ملي را پشت سر گذاشتيم، راهكار دولت بستن بازار ثانويه بود، در حالي كه انتظار مي رفت دولت مابه التفاوت نرخ ارزي كه عده اي را يك شبه مولتي ميلياردر كرده بود را دريافت مي كرد. در اين شرايط حتي رييس كل بانك مركزي هم همه تقصيرها را به گردن دولت انداخت واعلام كرد كه بانك مركزي در سقوط ارزش پول ملي نقشي نداشته است. با اين شرايط و توپ هايي كه به جهت مديريت ضعيف در زمين دولت افتاده است نمي توان از دولت انتظار معجزه داشت. بايد از افرادي كه قبلا در دولت هاي قبلي سمت هايي داشته اند و امروز به پيش بيني هاي خاص مي پردازند، گوشزد كرد كه اين گروه نتيجه عملي اجراي نظارت تئوري خود را نديده اند كه امروز بتوانند براي دولت نسخه بپيچند. 
    در شرايط فعلي حتي مي بينيم وزير اقتصادي كه پارسال در همين زمان توانست راي بالايي را از مجلس كسب كند با نگاه همان نماينده استيضاح خواهد شد: روالي كه نشان مي دهد وزرا تنها حاكمان طبقه خود هستند و وزارتخانه ها توسط مديران مياني اداره و مديريت مي شوند و وزرايي كه تغييرات زيادي در بدنه وزارتخانه خود نمي دهند بيشتر در شرايط عدم همكاري مديران با خود هستند. از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت تا سال هاي گذشته ارز مورد نياز خود را از ارزهاي نفتي تامين مي كرد و مي توانست بازار را كنترل كند اما امسال با توجه به شرايط تحريم از صادركننده ها خواست تا ارز هاي شان را به بازار عرضه كنند و دولت هم ارزهاي صادراتي خود را براي روزي كه تحريم هاي نفتي اجرا مي شود، نگه مي دارد. اينكه انتظار افزايش تورم در نيمه دوم سال را داشته باشيم بعيد نيست چرا كه دولت هر قدر هم كه بازار را مديريت كند شرايط تحريمي كمي تورم را تشديد مي كند اما با ورود دلارهاي نفتي و كنترل بازار شاهد كاهش تورم خواهيم بود. چرا كه دولت دور زدن تحريم ها را خوب بلد است. از سوي ديگر هم بايد سعي كند تا اعتماد از دست رفته مردم به دولت و مجلس را بازگرداند. امروز اگر بانك مركزي بگويد مي خواهد ارز عرضه كند همه مردم براي خريد ارز صف مي كشند چرا كه مردم شاهد كمكي كه دولت به مالباخته هاي موسسات غيرمجاز كرد، بودند. در عوض زماني كه عده اي براي همراهي با دولت سپرده هاي خود را در بانك هاي مجاز قرار دادند و بعد از نوسانات دچار كاهش ارزش پول خود شدند دولت هيچ كمكي به آنها نكرد پس مي دانند كه به جاي همراهي با دولت بايد خود براي افزايش دارايي شان تلاش كنند. شايد بهتر است به جاي پيش بيني هاي تورم و... به فكر بازگرداندن اعتماد مردم به دولت باشيم تا از قبل همراهي دولت و مردم، شاهد بهبود شرايط اقتصادي كشور باشيم.
    

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ تورم پیش بینی پذیر نیست
ثبت امتیاز