X
تاریخ انتشار: شنبه 03 شهریور 1397

  قابل توجه موسسات حسابرسی-تجدید نظر در آیین رفتار حرفه ای

امتیاز: Article Rating

باستحضار اعضاء محترم جامعه حسابداران رسمی ایران و کلیه صاحبنظران می رساند آیین رفتار حرفه ای جامعه توسط کمیته تجدیدنظر در آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفته و ضمیمه می باشد.

مبنای اصلی تدوین آیین رفتار مربوطه، ترجمه آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران حرفه ای سال 2016 ایفک بوده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب کمیته تجدیدنظر و همچنین توجه به قوانین و مقررات جامعه اصلاح و با شرایط محیطی و کاری ایران نیز تطبیق گردیده و توسط مشاور حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به مطالب فوق از کلیه صاحبنظران و اعضاء محترم تقاضا دارد پس از مطالعه متن ضمیمه، نظرات ارزشمند خویش را حداکثر تا دهم شهریورماه 1397 به طور کتبی به جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام فرمایند. شایان ذکر است ارائه نظرات مشمول 5 امتیاز آموزشی می باشد.

پیوست 1

پیوست 2

 

                                                                                                                 جامعه حسابداران رسمی ایران
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز