X
تاریخ انتشار: شنبه 27 مرداد 1397
توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تامین هزینه های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری

  توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تامین هزینه های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری

امتیاز: Article Rating

برای اطلاعات بیشتر در مورد "توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تامین هزینه های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری" اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تامین هزینه های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری
ثبت امتیاز