دات نت نیوک
X
چهارشنبه 17 مرداد 1397
تعداد بازدید: 862
تعداد نظرات: 0

قابل توجه موسسات حسابرسی در خصوص بارگزاری گزارشات در سامانه سحر

احتراماً، همانگونه که مستحضرید طبق تبصره 1 و 4 ماده 27 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و بندهای 66 و 68 جدول تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده 19 آیین نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده 41 اساسنامه جامعه، موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضاء و شاغل انفرادی موظفند ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد و صدور گزارش نسبت به ارسال اطلاعات قراردادها و گزارشهای مورد اشاره در اساسنامه، به جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نمایند. از آنجائیکه صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در صورت درخواست تسهیلات یا شرکت در مناقصات، توسط بانکها و مناقصه گزاران، از طریق سامانه پردیس مورد استفاده قرار می گیرد. لذا رعایت دقیق بارگذاری اطلاعات فوق الذکر در سامانه سحر در موعد مقرر الزامی است. لذا از آنجائیکه عدم بارگذاری به موقع اطلاعات فوق پاسخگویی را با مشکل مواجه می سازد، نسبت به مواردی که موسسات و شاغلین انفرادی اطلاعات لازم را به موقع ارسال و بارگذاری ننمایند پاسخگویی به ارگانهای مربوطه عملاً با تأخیر مواجه شده و مسئولیت در قبال تأخیر بوجود آمده به عهده عضو مربوطه خواهد بود.