طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 مرداد 1397
انعقاد تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی

  انعقاد تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی

امتیاز: Article Rating
در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس پیگیریهای صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی بین جامعه و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد گردید بر این اساس مقرر شده است که فهرست موسسات حسابرسی رتبه الف و ب ، ظرفیت مجاز فعالیت حرفه ای و سوابق قبلی حسابرسی مالیاتی و انتظامی ، نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی و مدل تعیین حق الزحمه حسابرسی مالیاتی در این خصوص به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد . یادآوری می گردد که حق الزحمه حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشورپرداخت خواهد شد . درمدل حق الزحمه حسابرسی مالیاتی یکی از متغیر های مربوط، درصدی از حق الزحمه حسابرسی مالی پیش بینی شده است . لذا ضرورت دارد اعضای محترم جامعه در حسابرسی های مالی اقدامات لازم را نسبت به برآورد و تعیین حق الزحمه حسابرسی مالی متناسب با حجم عملیات و ارزش واقعی خدمات را انجام دهند .
اشتراک گذاری
تصاویر
  • انعقاد تفاهم نامه انجام حسابرسی مالیاتی
ثبت امتیاز