طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

  IAASB در جستجوي مدير فني

امتیاز: Article Rating

هيأت بين المللي تدوين استانداردهاي حسابرسي و خدمات اطمينا ن بخش ( IAASB )، زيرمجموعه فدراسيون  بين المللي حسابداران ( IFAC ) و مستقر در نيويورك، در جستجوي يك مدير فني شايسته باويژگي هاي زير است:

 داشتن دانش (و بينش) عميق از حسابرسي و خدمات اطمينان بخش.
 درك كامل از وضع كردن استاندارد.
 توانمندي رهبري هم در زمينه برنامه و برنامه ريزي و هم در زمينه منابع انساني.
 داشتن تجربه و مهارت در رهبري گروه حرفه اي.
 داشتن اعتماد به نفس بالا در برخورد با ديگران در باره مسايل فني حسابرسي و خدماتاطمينان بخش.
وظيفه اصلي اين مدير فني كه در ارتباط كاري نزديك با رئيس و نايب رئيس هيأت خواهد بود،
اطمينان يافتن از كيفيت مطالبي است كه براي بررسي و تصميم گيري به هيأت ارائه مي شود .
افزون بر اين، وظيفه اداره امور داخلي و بين المللي هيأت نيز بر عهده وي است.
براي آگاهي بيشتر به نشاني www.iaasb.org مراجعه و گزينه IAASB Technical Director search راانتخاب كنيد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز