طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
دکتر عباس هشی/ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل نوسانات ارزی بر مردم

  دکتر عباس هشی/ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل نوسانات ارزی بر مردم

امتیاز: Article Rating

دکتر عباس هشی- روزنامه اعتماد مورخ 28 فروردین ماه 1397

کاهش ارزش پول ملی و تحمیل نوسانات ارزی بر مردم

مقدمه:

­     کاهش ارزش پول ملی تحمیل نوسنات ارزی بر مردم ، منبع تامین کسر بودجه دولت (بند 2)

­     وقتی زیر فشار ویژه خواران هستید چرا گیر به رئیس بانک مرکزی می دهید (بند 6-7)

­     ذینفع تک نرخی ارز بانک مرکزی به نمایندگی دولت

­     سکوت  چند ماهه (بند 3)

­     بزرگنمایی ارز خانگی چرا (بند 3)

­     سیر نوسنات ارزی دهه 60 ، 70 و ثروتهای باد آورده (بند 5)

­     شوک ارزی 92-1391 (بند 6)

­     کو انصاف (بند 9)

ساختار اقتصاد در سال هاي قبل از انقلاب متفاوت بوده است. در آن دوران اقتصاد كشور از سه بخش تشكيل مي شد. اقتصاد متكي به نفت، اقتصاد دولت و بخش جزيي، در دست بخش خصوصي. در واقع اتكاي اقتصاد كشور بر درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت بوده است و بر همين اساس ميزان واردات كشور به ميزان صادرات ما وابسته بود. هر دوره كه ميزان واردات ما نسبت به صادرات فزوني داشت اقتصاد با كسري در تراز پرداخت ها مواجه مي شد و در حالت عكس هم مازاد تراز پرداخت ها داشتيم، بنابراين سكان هميشه در اختيار دولت بوده است. در اين بين وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است.

 

1-  منابع مالي حاصل از صادرات نفت و ديگر اقلام از طريق اعتبار اسنادي يا پرداخت اسنادي به حساب هاي بانكي واريز مي شد.

درواقع صادرات همانند واردات بود كه به موجب آن يا سود منابع تحت قانون اعتبارات اسنادي (L/C) انتقال مي يافت يا به صورت نقدي كه روال آن در چارچوب مصوبه اتحاديه اتاق هاي بازرگاني جهان انجام مي شد، صورت مي گرفت؛ روال به اين صورت بود كه بيشتر بين كشورهاي هم گروه رواج داشت. دراين ميان صرافي ها نيز با حاشيه كمي پول هاي نقدي را رد و بدل مي كردند. اشخاص حقيقي براي كاهش در هزينه واردات، هزينه هايي چون پرداخت ماليات و... اجناس را زير قيمت مي خريدند under invoice و تفاوت  آن را از طريق صرافي ها حواله مي كردند. يك عده هم كه براي استفاده از حق كميسيون خود وارد گود مي شدند. استفاده از <<over invoice >> براي ويژه خواري و...

 

2-  وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است و در واقع اجازه نمي دهد كه ارز خارجي پول رايج كشور شود. پول ملي هر كشور ناموس آن كشور است و اين وظيفه بانك مركزي است كه نه تنها در راستاي حفظ آن كوشا باشد بلكه براي ارتقاي ارزش آن قدم بردارد و مانع سقوط آن شود. عملا كليه وجوه ارزي در حساب هاي بانكي مستقيم يا غيرمستقيم تحت نظارت بانك مركزي نگهداري مي شود. نوسانات ارزي نعمتي است براي ويژه خواران و معجزه اي براي جبران كسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل بلاي جان اقتصاد و معيشت اقتصادي مردم شد. همه مي دانند كه معاملات عمده ارزي وذينفعان آن چه كساني هستند، قطعا اين افراد از مردم عادي نيستند زيرا كه اين مردم نه توان مالي ارزهاي درشت را دارند و نه امنيت نگهداري آن را؛ دلالان كالا، تجار صادراتي، صندوق ها، نهادها و شبه دولتي ها مالك عيني ارز خارجي هستند كه به بهانه تحريم و دور زدن آن، آقاي روحاني يك گروه از آنها را ويژه خوار تحريم ناميدند. كاهش شديد ارزش پول ملي در مقابل ارز خارجي و مالكيت تمامي ارز رسمي كشور (بطور عمده در سال هاي اخير) توسط دولت، موجب شده است كه ذينفع واقعي تغييرات (افزايش) نرخ ارز دولت باشد براي جبران كسري بودجه. حتي طرح نامانوس جبران بدهي دولت به نظام بانكي از محل كاهش شديد ارزش پول ملي انجام شد. اين روزها هم دولت براي نجات ارزش پول ملي از غرق شدن در 6000 تومان، با اعلام تك نرخي ارزي 42000 ريال عملا بخش عمده كسر بودجه سال 96 را با همين20 درصد كاهش ارزش پول ملي تامين كرد چرا؟

 

3-  بزرگ نمايي ارز خانگي و ايجاد محدوديت ارزي براي مردم كه به پس انداز دلاري دل خوش كرده اند و در مقابل سكوت نسبت به ارقام درشت ارزهاي قابل توجه در اختيار ويژه خواران كاملا مشهود است. برخي نفت را باتوجه به خام فروشي، طلاي سياه و بلاي جان اقتصادي ناميدند. در سه دهه اخير نبود برنامه اقتصادي مدون، بي توجهي مسوولان نظام پولي به حفظ ارزش پول ملي، اقتصاد دولتي در كنار تحريم ها، عدم وجود استقلال در مديريت بانك مركزي نوسانات ارزي ناشي از اين ضعف مديريتي را هم بلاي دوم جان مردم كرده است.

 

تجربه سه دهه اخير نشان مي دهد كه در موارد حساس ذينفع عمده نوسانات ارزي بانك مركزي بوده است كه ضمن انجام وظيفه مديريت بازار، از منافع نوسانات ارز هم استفاده مي كرده است. نمونه آن فروش ارز نقدي در خيابان منوچهري (سال هاي 72 و 71) 1380-1376 از طريق واسطه ها (سود قابل توجه تسعير ارز) و در سه سال اخير هم با تزريق ارز به صرافي ها و با ارز تك نرخي 4200 تومان دلارهاي موجود در حساب هاي بانك مركزي هر دلار 700 تومان افزايش خواهد يافت.

 

بعد از انقلاب آن سهم كمي از اقتصاد كه دردست مردم بود نيز دولتي شد. لايحه هاي قانوني ملي كردن و مصادره كردن همچنين تحت مديريت صنايع و بانك ها بودن و... موجب شدند كه اقتصاد كاملا دولتي شود و تمامي امور پولي، مالي، اقتصادي، ارزي و... در اختيار دولت باشد. نبايد فراموش كنيم كه شرايط حاكم در آن سال ها چنين وضعيتي را مي طلبيد؟ در اين سال ها انتقال ارز ممنوع شد. در واقع فقط كساني مي توانستند در بازار ارز باشند كه مجوزهاي دولتي داشتند. بازرگاني ها، صنايع سبك و سنگين و... بايد مجوز دولتي مي گرفتند و بعد در بانك مركزي ثبت سفارش مي كردند تا تخصيص ارز صورت مي گرفت. يك نظارت نيز روي قيمت فروش بود.

 

بعد از انقلاب نرخ رسمي ارز كشور هر دلار حدود 70 ريال بود كه امور تخصيص آن براي واردات نيز، در اختيار دولت بود، چون عرضه ارز عمومي نبود قيمت بازار سياه ايجاد شد كه از 80 ريال براي هر دلار شروع شد و تا سال 1362 به حدود 500 ريال رسيد. دولت براي كنترل آن در سال 1362 قيمت توجيهي هر دلار 425 ريال، قيمت صادراتي هردلار 500 ريال و نيز در سال هاي 68-67 ارز با عنوان رقابتي با قيمت 900 و 800 ريال براي هر دلار را اعلام كرد اما هيچگاه موفق به كنترل قيمت ارز آزاد نشد.

 

4-  تغييرات قيمت ارز در دهه 60

 

در سال 62 دولت ارز را 42 تومان تعيين كرد. ارز ويژه نيز 42تومان و 5 ريال بود. در اين زمان قيمت ارز در بازار سياه به 50 تومان رسيد، در اين زمان درآمدهاي صادرات غيرنفتي نيز وجود داشتند. در سال 67 قيمت دلار به خاطر صدور قطعنامه 30 تومان جابه جا شد، اين در شرايطي بود كه دولت ما از سال 58 تحريم بود و به خاطر مشكلات بحث سفارت، دولت نفت خود را به امريكا نمي فروخت.

 

ارز صادراتي كه توسط دولت عرضه شد به منبعي ديگر براي ايجاد رانت تبديل شد. با اين روند هر شخصي كه كالايي را صادر مي كرد و ارز وارد مي كرد بايد با نرخ همان 7 تومان آن را به دولت مي فروخت.

 

به خاطرتوافقي كه با ايتاليا، فرانسه و آلمان انجام شد پول نفت در حساب بانكي تحت كنترل نگه داشته مي شد، هركسي كه ارز<< LC>> مي خواست از همان حساب ها برداشت مي كرد. يك سري معاملات نيز با كشورهاي كويت و شوروي و اروپاي شرقي داشتيم كه جنس در مقابل جنس بود و ارز تهاتري را ايجاد كرد. از طرفي يك نرخ نيز براي نهاده هاي دولتي وآقازاده ها و... تعيين شده بود. ايران بعد از جنگ خط اعتباري گرفت و در قالب قرض، ارز فاينانس به دست آورد. در اين مورد چون درآمدهاي ارزي پايين بود و از طرفي واردات داشتيم اين ارز ديگر بي معني بود و به همين سبب ارز رقابتي را با نرخ هر دلار 90 تومان معرفي كردند. اين نرخ براي واردات اقلام ماشين و مواد اوليه بود كه در سال 68 به 80 تومان كاهش يافت. همچنين در اين دوران تسهيلات فاينانس و اعتبارات كوتاه مدت از كشورهاي مختلف توسط بانك مركزي با عنوان <<يوزانس>> دريافت مي شد كه وضعيت ارزي كشور را البته در ظاهر تقويت كرد.

 

5-  سير نوسانات ارزي

 

تا سال 71 هر دلار رسمي حدود 70 ريال بود كه رانت و فساد مالي ناشي از آن موجب افزايش نرخ تورم، كسر بودجه و... شد، در حالي كه نرخ بازار ده ها برابر آن بود. مديران اقتصادي دولت تازه به خودشان آمدند و ديدند كه 12 سال است ارزش پول ملي كاهش يافته ولي قيمت دلار و ارزهاي خارجي ثابت مانده است و بازار آزاد هم ساز خودش را مي زند. لذا قيمت رسمي ارز براي هر دلار به 130 تومان اعلام شد.

 

اين قيمت تا سال 73 نگه داشته شد در حالي كه دولت هم پول هاي نفت را مي گرفت هم پول هاي فاينانس و هم يوزانس را.

 

در ادامه به بانك ها هم اجازه دادند كه ثبت سفارش  انجام دهند و همين شرع معضل جديدي بود؛ بعضي سفارش ها يا توسط بانك ها ثبت نشده بودند يا خود بانك مركزي اطلاعات آنها را به كار نبرده بود. با شروع سررسيد قرض هاي بانك مركزي از يك طرف بانك ها زير بار بعضي از قرض ها نمي رفتند و از طرف ديگر بانك مركزي اظهار بي خبري مي كرد و اين شد كه دولت ايران بدهكار شد.

 

دوران 68 تا 72 دوران بد مديريت بانك مركزي بود.

 

ارديبهشت 74 مردم دولت و مجلس با يك شوك ارزي براي  دلار 700 تومان روبرو شدند و دولتمردان قرار گذاشتند كه قيمت آن را پايين بياورند كه نتيجه آن معرفي ارز شناور با قيمت هردلار 175 تومان و ارز صادراتي معادل300 تومان در ارديبهشت 1374 بود؛ در اين بين هرگونه خريد و فروش ارز حكم زندان داشت.

 

دولت سعي مي كرد كه قيمت ارز را كنترل كند اما مشكل اينجا بود كه بعضي نهادها و اقتصاد زيرزميني... در خارج از كشور ارز نگهداري مي كردند و در بازار غيررسمي آن را مي فروختند. اين حساب و كتاب دولت را بر هم زد و عملا ارز صادراتي از 300 به 800 تومان رسيد. دولت براي تشويق بانك مركزي واريزنامه صادرات معرفي كرد و به ازاي هر واريزنامه 150 تومان مي داد، تا اينجا يعني ما از يك طرف بايد 300 تومان به بانك مي داديم و از طرف ديگر 150 تومان به صادركننده. در سال 80، دلار به حدود 780 تومان رسيد و دولت سياست  تك نرخي شدن ارز را در پيش گرفت. باز هم بانك ها دولتي بودند و باز هم بازار اوليه ارز و مديريت آن در دست دولت بود.

 

همچنين ارز غيرنفتي نيز افزايش يافته بود كه آن هم نهايتا نفتي بود. در اين دوران صاحب ارز دولت بود كه نفت مي فروخت يا صادركنندگان غيرنفتي بود كه باز هم در دست دولت بود. سال 1383 بانك مركزي اجازه داد كه صرافي ها باز شوند؛ به مرور بيش از 90 درصد ارز در دست بانك مركزي و تقريبا 10 درصد بعدي در اختيار صرافي ها بود و اين روند تا سال 88 ادامه داشت. اما در سال 85 مديريت بانك مركزي عوض شد و ديدگاه مهندسي حاكم بر آن ديواره هاي نظارت را فرو ريخت. در اين دوران عدم استقلال بانك مركزي از دولت مجددا تشديد شد.

 

6-  شوك ارزي 1391- 1390

 

سال 90 دلار طبق روند افزايش 10 درصدي سالانه خود به 900 تومان رسيد. سال هاي 1390 و 1391 سياست هاي بي حساب و كتاب دولت هاي هشتم و نهم و سوءمديريت كه اتفاق افتاد قيمت دلار را به 1500 تومان رساند. در اين زمان بانك مركزي قيمت مرجع را هزار و 230 تومان تعيين كرد و از آن طرف هم معاملات ارز را به نرخ آزاد رسمي توافقي نزد صرافي ها اعلام كرد. در سال 1391 دلار 4 هزار و 800 تومان شد كه در پي آن محدوديت هاي ارزي اعمال و مقرر شد كه تمام ارزهاي كشور به بانك مركزي تحويل داده شوند و اينجا بود كه ارز مبادله اي معرفي شد؛ تا اينجا كشور 3 قيمت براي ارز دارد. بودجه دولت در سال 92 با دلار مبادله اي بسته شد ولي در بازار آزاد قيمت دلار 2هزار و 700 تومان شد.

 

اين سياست جهت حفظ ارزش پول ملي و تقويت توليد داخلي اعمال شده بود، اما از يك طرف كسري بودجه دولت مطرح بود و كاهش آن به معني كاهش درآمدهاي دولت بود و از طرف ديگر اگر صادراتچي ها نيز صادرات خود را كاهش مي دادند قيمت تمام  شده كالاها نيز كاهش مي يافت و قيمت تمام  شده نيز كاهش پيدا مي كرد. در مهر 1391 دلار مبادله اي 25000 ريال معرفي شد با هدف مبارزه نرخ آزاد 4هزار و 500 تومان، اما كسي گوش نداد و در اواخر 92 صحبت از 6 هزار ريال هر دلار شد و ناگهان سياست كمك دولت كاهش يافت. در انتخابات 92 سخنراني آقاي سيف كه كف قيمت 2700 تومان خوب است و اعتراض نماينده هاي مجلس كه بايد از اين قيمت كمتر شود از يك طرف و ويژه خواران ارز برخي از عوامل آنها در دولت صحبت از ارزان فروشي نرخ ارز را مطرح كردند.

 

 

7-  عملكرد دولت در بازار ارز

 

كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ويژه خوار ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز جاي بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت به عنوان پوشش اعتراض <<مذاكرات برجام>> اعتراض علني در پي داشت و دست ويژه خواران ارزي در تحريم رو شد (جنس يك دلاري را 10 دلار مي خريدند) . همه افراد عاقل و دست به فعاليت اقتصادي و همچنين توليد كنندگان واقعي كه دست آنها از تصاحب و تصميم گيري براي ارز صادرات قطع است، مي دانند كه مخالفت هاي اين گروه هر چند معتقد به جمهوري اسلامي هستند، اما به خاطر منافع حاصل از ارز در حوزه جغرافيايي خود در حوزه خصولتي ها، شبه دولتي ها، به ويژه سهامداران پتروشيمي و...، همسو با دولت نبوده است. اين وضعيت پيش آمده از آبان 1396 (تشديد تقاضا براي دلار) كه موجب تنش، ترس، نگراني و هجوم مردمي به بازار ارز شده بود ناشي از شل كن سفت كن ورودي و خروجي ارز صادراتي است كه در اختيار دارند و در موقعيت خريد ارز و فروشنده ارز صادراتي ايفاي نقش داشته اند. توليد كننده واقعي به فكر افزايش قيمت دلار نيست؛ زيرا با افزايش قيمت دلار به طور موقت از فروش ارز سود خواهد داشت اما براي توليد بعدي بايد جنس را گران تر بخرد، جنس گران تر خريدن بالا بردن قيمت فروش را در پي دارد. يك توليد كننده واقعي اين رسالت را دارد كه بايد كالاي توليدي (حتي خدماتي) را به قيمتي بفروشند كه خريدار راضي باشد و رعايت حال خريدار را بكند كه توان پرداخت آن را داشته باشد. بنابراين به هيچ وجه گول سود ارز صادراتي را نمي خورد. اما بازرگان و دلال <<صادراتچي>> به رعايت حال خريدار كاري ندارد، هر چي بتواند گران تر مي فروشد. اين سود ارز بيش از 90 درصد در جيب واسطه ها مي رود نه توليد كننده ها.

 

8-  عواقب برخورد قانوني با بازار ارز

 

بگير و ببند قاچاق ارزي و نرخ دستوري جواب نمي دهد، تهديد رييس بانك مركزي و وزيرهم جواب نمي دهد. مشكل نبود برنامه مدون اقتصادي و سياست هاي پولي، جزو لاينفك شفافيت و فرهنگ حسابدهي و حسابخواهي و حسابرسي است. اگر بگير و ببند، تهديد و حتي اخراج وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي كارساز بود، قطعا اين بلاها سر روبل روسيه  نمي آمد: با كاهش 25 درصد پول ملي 3600 روبل در هر دلار به 4500 روبل هر دلار آقاي يلتسين به مجلس نرفت و خودش وزير اقتصاد و رييس جمهور را اخراج كرد و چند سال بعد هر 2600 روبل يك دلار شد. بالاخره حكومت روسيه يك برنامه مدون جامع و كامل اقتصادي، شفافيت، ... ارايه داد، اجرايي كرد و سه صفر را حذف كرد. هر دلار را 26 روبل اعلام كرد و اين نرخ تا قبل از مشكلات اوكراين تقريبا تا 28 روبل حفظ شد. همه مي دانيم كه اين وجوه اضافي فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد شد. در شرايطي كه ارز حاصل از صادرات در خارج كسب مي شود و در حساب هاي بانكي خارج از كشورريخته مي شود و با توجه به تحريم روال آن به صرافي ها مرتبط است. در اين مورد جاي سوال دارد كه ارز صادراتي آنها به چه نرخي توسط هر يك از سيستم بانكي و صراف قابل خريد است؟ اين روزها در سايت ها از نسخه ارزي نخست وزير لهستان در دهه 90 مي گويند كه چرا به تنهايي و صرف استقراض از صندوق بين المللي پول با زير 1 ميليارد دلار نرخ دلالي در مقابل دلار را مهار كرد. نسخه اي كه در سيستم هاي خصوصي سازي دهه 70 ارايه شدند به دو دليل موفق بودند؛ اول اينكه مشكلات داخلي نداشتند (دلواپسي نداشتند) و دوم اينكه دشمن خارجي نداشتند. الحمد لله در اين دولت ما دلواپس داخلي خيلي آتشي تر از دشمن داريم، پس به حداقل زحمات دولت هم رضايت مي دهيم.

 

9-  روال بهره برداري بانك مركزي

 

از تثبيت نرخ ارز

 

اين عمل تشديد نابرابري درآمدها از طريق افزايش 20 درصد (نسبت به دارايي ارزي، مواد و كالاي وارداتي) است يا انتقال ثروت بادآورده به حساب بيت المال؛ با تدبيري كه سال 1362 نيز شاهد آن بوده ايم؟

 

تجربه كاهش ارزش رسمي پول ملي را در سال 1362 با معرفي ارز ترجيهي 425 ريال براي واردات در كنار ارز رسمي حدود 70 ريال داريم، در آن سال كليه دارندگان مواد و كالاي وارداتي ملزم شدند تفاوت يك شبه افزايش قيمت را (از 70 به 445 ريال) تحت عنوان ماليات به دولت بدهند. درواقع افزايش ثروت يك شبه به حساب بيت المال واريز شد. همچنين اين عمل در روزهاي اخير، تشديد افزايش هزينه معيشتي را به دنبال داشته است؛ كو انصاف كسبه و بازرگان ها ؟ باز گراني 20 درصد كاهش ارزش پول ملي بر دوش مردم است. هنوز امضاي ارز تك نرخي 4200 توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. <<افزايش قيمت مرغ>> به دليل افزايش بهاي خريد دانه ها و به همين ترتيب ساير اقلام مصرفي كه نشان از بي انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز 4200 از روز شنبه بر خريدهاي آتي مواد و كالاي وارداتي اثر دارد. اگر انصافي مي بود، بايد موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش 20 درصد ارز به فروش مي رساند.

 

متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك شبه از يك ثروت كلان بهره مند شده اند.

 

10-  حدود اختيار مقام سياستگذار

 

حكم و فرمان دولتي مزبور به شرطي قابليت اجرا دارد كه هر دو طرف معادله در اختيار و تحت مديريت بانك مركزي باشند در غير اين صورت شاهد تكرار داستان خواستگار دختر پادشاه نخواهيم بود. با اين كار انگارگفته ايم من 50 درصد راضي هستم اما از رضايت طرف مقابل خبر ندارم (دارندگان ارز صادرات غيرنفتي و خدمات) تمامي اين مشكلات ارزي ريشه در بي انضباطي مالي، عدم اجراي قانون و احكام مبارزه با فساد، برقرارنبودن شفافيت مالي اقتصادي و فرهنگ حسابدهي، حسابخواهي و حسابرسي دولتي ها دارد كه طي سه دهه اخير حتي با حمايت از اقتصاد و تصديگري دولتي زمينه ساز ايجاد اين وضعيت نامطلوب شده است.

شما به خصوص اعضاي كميته اقتصادي مجلس، تيم اقتصادي دولتي، حتي از بهمن ماه 1396 به فرمايش جناب آقاي خامنه اي مقام معظم رهبري (خواسته مردم مبارزه با فساد است) گوش نداديد كه در واقع مطالبه معوقه 36 ساله مردم و رهبري آنها بود. بدهي 37 ساله شما ها ناشي از كم كاري و عدم اجراي قانون بوده است.

 

 

 

11-  عوامل تشديد نوسانات

 

اين گرفتاري، معيشت و مشكلات ارزي، كاهش ارزش پول ملي، مصيبت و معيشت اقتصادي حاصل از آن، نتيجه تقابل دست اندركاران اقتصاد زيرزميني، ويژه خواران ارزي، دلالان صادرات با دولت است. درگيري داخلي آنها با سياست هاي اجرايي دولت است كه دودش به چشم مردم مي رود. البته دولتمردان هم بي نقص نيستند در اين دو سال چه كرديد به جز قول و وعده رسانه اي كه عملي نشد؟ در مقابل خواسته هاي به حق كارشناسان در به اجرا درآوردن وظايف قانوني مزبور بوده چه كردند، بنابراين شما هم در اين قضيه مقصر هستيد اما با ذكر اين نكته كه فرصت اصلاحات و رو سفيد درآمدن از اين آزمون را داريد. اگر اين آمار از بانك ها و صرافي هاست كه دلايل آن را بررسي كنيد و رسيدگي و شفاف اعلام شود، اگر هم ريشه در دلار نقدي دارد كه كار از ريشه خراب است. اين اخبار يادآور خروج كمتر از 5 ميليارد ارز از نظام بانكي در سال 56 و 1357 است در زماني كه درآمد سالانه ارزي بيش از 8 ميليارد دلار نبود. آقاي پوتين پس از بازگشت از سفر امريكا در توقف هواپيما براي ملاقات با مقامات فنلاند آنقدر سست و خواب بود كه از هواپيما پياده نشد و هنگام ورود به مسكو و مشاهده سقوط روبل از 3400 روبل به 4500 در مقابل هر دلار فرآيند kicked out وزير دارايي و رييس بانك مركزي را قلم زد. همان سال در ايران با سقوط 200 درصدي پول ملي؛ مجلس، وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي را احضار كرد و با خوردن ناهار و كاهو سكنجبين، مساله را حل كردند و با مصوبه ارديبهشت 74 ختم به خير شد.

 

 

12-  آنچه در اين يادداشت مي خوانيد

 

نوسانات ارزي نعمتي است براي ويژه خواران و معجزه اي براي جبران كسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل بلاي جان اقتصاد و معيشت اقتصادي مردم شد.

 

كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ويژه خوار ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز جاي بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت به عنوان پوشش اعتراض <<مذاكرات برجام>> اعتراض علني در پي داشت و دست ويژه خواران ارزي در تحريم رو شد (جنس يك دلاري را 10 دلار مي خريدند).

 

هنوز امضاي ارز تك نرخي 4200 توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. <<افزايش قيمت مرغ>> به دليل افزايش بهاي خريد دانه ها و به همين ترتيب ساير اقلام مصرفي كه نشان از بي انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز 4200 از روز شنبه بر خريدهاي آتي مواد و كالاي وارداتي اثر دارد.

 

اگر انصافي مي بود، بايد موجودي قبلي را بدون تاثير ناشي از افزايش 20 درصد ارز به فروش مي رساند. متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه دولت، يك شبه از يك ثروت كلان بهره مند شده اند.

 


اشتراک گذاری
تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل نوسانات ارزی بر مردم
ثبت امتیاز