سه شنبه 10 آذر 1394

Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

گروه بخشنامه های مالیاتی

بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر
بخشنامه قانون ماليات بر ارزش افزوده مسكن مهر     (شهريور 08, 1394 10:46qq)
بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده
رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه 54409 مورخ 1388/05/26
رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه 54409 مورخ 1388/05/26     (مرداد 17, 1394 02:40qq)
بخشنامه مالياتي
 ابلاغ آيين‌نامه جديد موضوع ماده 181 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/80
ابلاغ آيين‌نامه جديد موضوع ماده 181 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/80     (فروردين 29, 1394 06:42qq)
 متن كامل بخشنامه شماره 57336/200 مورخ 22/6/88 سازمان امور مالياتي كشور
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم     (فروردين 09, 1394 00:22qq)
 متن بخشنامه شماره 2120/210 مورخ 17/1/88 سازمان امور مالياتي كشور
صدور گواهي عدم بدهي مالياتي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي
صدور گواهي عدم بدهي مالياتي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي     (آذر 08, 1393 01:58qq)
دستورالعمل رئيس‌كل سازمان امور مالياتي كشور 
صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران
صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران     (آذر 08, 1393 01:52qq)
دستورالعمل رئيس‌كل سازمان امور مالياتي كشور
لازم‌الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ...
لازم‌الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ...     (بهمن 29, 1392 07:46qq)
بخشنامه شماره 33954/220/د مورخ 21/11/1392 سازمان امور مالياتي كشور
ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1391
ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1391     (مرداد 30, 1392 07:53qq)
 بخشنامه شماره 9409/200 مورخ 26/5/1392 سازمان امور مالياتي كشور
آيين‌نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور در ارتباط با تجديد ارزيابي دارايي‌ها
آيين‌نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور در ارتباط با تجديد ارزيابي دارايي‌ها     (تير 25, 1392 07:55qq)
بخشنامه شماره 230/27577/د مورخ 17/8/1391 سازمان امور مالياتي كشور
اعمال نرخ سود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تعيين درآمد مشمول ...     (خرداد 11, 1392 07:58qq)
بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 سازمان امور مالياتي كشور
صفحه بندی - صفحه 1 از 34
   بعدی

توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net