دات نت نیوک
X

آموزش حرفه ای مستمر

مرکز آموزش حسابدار رسمی (ماحر) جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای و انجام تحقیقات مرتبط راه اندازی شده است.  این مرکز هم چنین برای رده های مختلف شغلی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی ،داوطلبان عضویت در جامعه و دیگر علاقمندان ،دوره های آموزش حرفه ای مستمر برگزار می کند. از دیگر فعالیت های مرکز، انتشار <<فصلنامه حسابدار رسمی >> و کتب کاربردی مورد نیاز حرفه حسابرسی است.از دیگر اقدامات مرکز برگزاری سالیانه دو نوبت آزمون رتبه بندی کارکنان موسسات حسابرسی شامل رتبه حسابرس ارشد ،سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی میباشد .

کارگاه آموزشی بررسی موارد خاص در گزارش حسابرسی

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها

کارگاه آموزشی گزارش تفسیری مدیریت

كارگاه آموزشي آيين نگارش، نامه نگاري و اصول گزارش نويسي

كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بر مبناي IFRS 

کارگاه آموزشی ساختار جدید گزارشگری حسابرسی  برای حسابداران رسمی عضو 

آشنایی با بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه (تحلیل بنیادی)

قابل توجه موسسات حسابرسی استان آذربایجان شرقی 

کارگاه آموزشی استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

کارگاه آموزشی آئین دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در محاکم اختصاصی مالیاتی 

کارگاه آموزشی بررسیهای تحلیلی در حسابرسی 

کارگاه آموزشی علوم و فنون مذاکره 

کارگاه آموزشی حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی 

کاربرد اکسل در حسابداری،مدیریت و حسابرسی 

استانداردهای حسابداری ایران و استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به طور تطبیقی 

کارگاه آموزشی آشنایی با ارکان بازار سرمایه -دوره چهارم 

قابل توجه موسسات حسابرسی استان مازندران 

کارگاه آموزشی آشنایی با ارکان بازار سرمایه 

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1396

کارگاه آموزشی تهیه صورتهای مالی بر مبنای ifrs

کارگاه آموزشی تحلیل نکات کلیدی قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 

کارگاه آموزشی ارزیابی سهام 

کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی 

کارگاه آموزشی چالشهای گزارشگری حسابرسی

کارگاه آموزشی قوانین مالیاتی در استان خراسان 

کارگاه آموزشی ادغام در موسات حسابرسی

کارگاه آموزشی حسابرسی عملیاتی 

کارگاه آموزشی حسابرسی و بازرسی تقلب

کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی

کارکاه آموزشی اهم نکات گزارشگری مالی و حسابرسی

 آموزش علوم و فنون مذاکره

 

 

 

  1. کارگاه آموزشی بررسی موارد خاص در گزارش حسابرسی

  2. آشنایی با مفاهیم و استانداردهای IFRS

  3. کارگاه آموزشی داده کاوی و شناسایی اقلام غیر عادی استثنایی Data mining

  4. کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی Cobit

  5. کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر مبنای IFRS

  6. حسابرسی مبتنی بر ریسک -نحوه پیاده سازی شماره 150

  7. بررسی تفاوتهای استانداردهای حسابداری ایران و IFRSدر سطح صورت های مالی

  8. حسابرسی مبتنی بر ریسک-نحوه پیاده سازی نشریه شماره 150

  کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی با تاکید برکنترل های داخلی 

  آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

  کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های spssدر حسابداری ،حسابرسی ومدیریت مالی

  کارگاه آموزشی حسابرسی و بازرسی تقلب

  کارگاه آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری ،حسابرسی و مدیریت مبنای بانک های اطلاعاتی و امنیت شبکه 

  کارگاه آموزشی حسابرسی مبتنی بر ریسک 

  کارگاه آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی

   

  کارگاه آموزشی بررسی اهم نکات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 •