X

آموزش حرفه ای مستمر

     


مرکز آموزش حسابدار رسمی (ماحر) جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای و انجام تحقیقات مرتبط راه اندازی شده است.  این مرکز هم چنین برای رده های مختلف شغلی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی ،داوطلبان عضویت در جامعه و دیگر علاقمندان ،دوره های آموزش حرفه ای مستمر برگزار می کند. از دیگر فعالیت های مرکز، انتشار <<فصلنامه حسابدار رسمی >> و کتب کاربردی مورد نیاز حرفه حسابرسی است.از دیگر اقدامات مرکز برگزاری سالیانه دو نوبت آزمون رتبه بندی کارکنان موسسات حسابرسی شامل رتبه حسابرس ارشد ،سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی میباشد .

کارگاه آموزشی بررسی نکات قابل توجه در تهیه صورت های مالی تلفیقی

کارگاه آموزشی آئین دادرسی مالیاتی (نوبت دوم)

کارگاه آموزشی ادغام در موسسات حسابرسی

 

کارگاه آموزشی بررسی نکات قابل توجه در تهیه صورت های مالی تلفیقی

کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی پرستیژ کسب و کار- بررسی موسسات حسابرسی بین المللی

کارگاه آموزشی قوانین مرتبط بر تجدید ارزیابی دارایی ها و نقش حسابرسان

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1397

استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (نوبت دوم)

کارگاه آموزشی استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (نوبت اول)

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادها

قابل توجه موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي فعال در استان¬ خراسان رضوی کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی

کارگاه آموزشی بررسی مسائل مربوط به ادغام موسسات حسابرسی

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره

کارگاه آموزشی نکات قابل توجه در گزارش حسابرسی

کارگاه آموزشی مدخلی بر حسابرسی کامپیوتری

حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی

کارگاه حسابرسی عملیاتی

مدیریت ریسک حسابرسی و نمونه گیری

نکات اساسی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی

کارگاه آموزشی  گزارش  حسابرس درباره صورتهای مالی  

کارگاه آموزشی حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی

کارگاه آموزشی حسابرسی عملیاتی 

کارگاه آموزشی مبارزه با تقلب در سازمانها و واحدهای تجاری

کارگاه آموزشی بررسی موارد خاص در گزارش حسابرسی

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها

کارگاه آموزشی گزارش تفسیری مدیریت

كارگاه آموزشي آيين نگارش، نامه نگاري و اصول گزارش نويسي

كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بر مبناي IFRS 

کارگاه آموزشی ساختار جدید گزارشگری حسابرسی  برای حسابداران رسمی عضو 

آشنایی با بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه (تحلیل بنیادی)

قابل توجه موسسات حسابرسی استان آذربایجان شرقی 

کارگاه آموزشی استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

کارگاه آموزشی آئین دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در محاکم اختصاصی مالیاتی 

کارگاه آموزشی بررسیهای تحلیلی در حسابرسی 

کارگاه آموزشی علوم و فنون مذاکره 

کارگاه آموزشی حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی 

کاربرد اکسل در حسابداری،مدیریت و حسابرسی 

استانداردهای حسابداری ایران و استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به طور تطبیقی 

کارگاه آموزشی آشنایی با ارکان بازار سرمایه -دوره چهارم 

قابل توجه موسسات حسابرسی استان مازندران 

کارگاه آموزشی آشنایی با ارکان بازار سرمایه 

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1396

کارگاه آموزشی تهیه صورتهای مالی بر مبنای ifrs

کارگاه آموزشی تحلیل نکات کلیدی قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 

کارگاه آموزشی ارزیابی سهام 

کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی 

کارگاه آموزشی چالشهای گزارشگری حسابرسی

کارگاه آموزشی قوانین مالیاتی در استان خراسان 

کارگاه آموزشی ادغام در موسات حسابرسی

کارگاه آموزشی حسابرسی عملیاتی 

کارگاه آموزشی حسابرسی و بازرسی تقلب

کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی

کارکاه آموزشی اهم نکات گزارشگری مالی و حسابرسی

 آموزش علوم و فنون مذاکره

 

 

 


  1. کارگاه آموزشی دوره آشنایی با ارزیابی کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل

  2. کارگاه آموزشی بررسی قوانین و آئین نامه های مالیات بر ارزش افزوده

  3. کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال(نوبت دوم)

  4. کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی-با رویکرد پرسشنامه کنترل کیفیت جامعه(نوبت دوم)

  5. کارگاه آموزشی حسابداری پیمانهای بلندمدت (استاندارد 9)

  6. کارگاه آموزشی آشنایی با صورتهای مالی مبتنی بر IFRS - نوبت اول

  7.  کارگاه آموزشی آشنایی عمومی با قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده (نوبت اول)

  8. کارگاه آموزشی تقلب با تاکید بر استاندارد 240

  9. کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره

  10. کارگاه آموزشی اصول نامه نگاری و گزارش نویسی اداری

  11. کارگاه آموزشی سود هر سهم و عملکرد مالی

  12. کارگاه آموزشی استاندارد 8 – موجودی مواد و کالا و نحوه رسیدگی

  13. کارگاه آموزشی گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی

  14. کارگاه آموزشی استاندارد 15 - سرمایه گذاریها و نحوه رسیدگی

  15. کارگاه آموزشی شواهد حسابرسی- استاندارد ٥٠٠

  16. کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی 

  17. کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای بین المللی IFRS

  18. کارگاه آموزشی بررسی قانون تامین اجتماعی با رویکرد حسابرسی

  19. کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی

  20.  کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره

  21. تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و اظهارنامه معاملات فصلی

  22. کارگاه آموزشی بررسی قانون تامین اجتماعی با رویکرد حسابرسی

  23. کارگاه آموزشی نکات قابل توجه در گزارش حسابرسی

  24. گارگاه آموزشی فرآیند دادرسی مالیاتی

  25. کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات بورس و بازار سرمایه 

  26. کارگاه آموزشی تست و حل تمرین استانداردهای حسابداری و حسابداری صنعتی

  27. کارگاه آموزشی بررسی موارد خاص در گزارش حسابرسی

  28. آشنایی با مفاهیم و استانداردهای IFRS

  29. کارگاه آموزشی داده کاوی و شناسایی اقلام غیر عادی استثنایی Data mining

  30. کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی Cobit

  31. کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر مبنای IFRS

  32. حسابرسی مبتنی بر ریسک -نحوه پیاده سازی شماره 150

  33. بررسی تفاوتهای استانداردهای حسابداری ایران و IFRSدر سطح صورت های مالی

  34. حسابرسی مبتنی بر ریسک-نحوه پیاده سازی نشریه شماره 150

  کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی با تاکید برکنترل های داخلی 

  آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

  کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های spssدر حسابداری ،حسابرسی ومدیریت مالی

  کارگاه آموزشی حسابرسی و بازرسی تقلب

  کارگاه آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری ،حسابرسی و مدیریت مبنای بانک های اطلاعاتی و امنیت شبکه 

  کارگاه آموزشی حسابرسی مبتنی بر ریسک 

  کارگاه آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی

   

  کارگاه آموزشی بررسی اهم نکات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 •